Sørlandsruta AS har kontrakt med Agder Kollektivtrafikk (AKT), som innebærer kjøring av bussruter og skoleskyss i Vest-Agder.

Sørlandsruta har lange tradisjoner i ruteområdet. Kontrakten med AKT innebærer kjøring av langruten Kristiansand-Mandal-Lista samt lokalruter i Mandal, Lyngdal og Farsund. I tillegg kjører selskapet skoleskyss i Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Audnedal, Hægebostad, Mandal og Marnardal.

Fra 1.1.2016 utvides virksomheten til Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal etter at Sørlandsruta vant dette anbudet med laveste pris. Før utvidelsen har Sørlandsruta ca. 70 busser og ca. 100 ansatte. Selskapet har hovedkontor og bussanlegg i Mandal. I tillegg har selskapet bussanlegg i Farsund samt stasjoneringssteder i Lyngdal og i Byremo.

Selskapet tilbyr også turkjøring med små og store busser.