Torghatten ASA er et konsern med hovedvirksomhet innenfor kollektiv persontrafikk i Norge. Virksomheten er inndelt i segmentene sjøtransport, landtransport, flytransport, annet maritimt og øvrig virksomhet.

Virksomheten har aktivitet i hele Norge. Konsernet er notert på OTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund.

Her vil du finne finansiell informasjon og annen aksjonærinformasjon for Torghatten ASA.