Kjøp av aksjer

Torghatten ASA er notert på OTC-listen. Dette er et marked som driftes og organiseres av Verdipapirforetakenes forbund. Listen over selskaper med kurser finnes bl.a. på nettsiden www.hegnar.no under menyvalget unoterte. Info om Verdipapirforetakenes forbund finnes på www.vpff.no.

Dersom man har besluttet å investere i selskapet må man foreta et meglervalg. Det finnes flere ulike alternativer; megleravdeling i bankene, rene meglerhus eller nettmeglere. Her må valget tas ut fra behovet for bistand og personlig oppfølgning. Meglerprovisjon (kurtasjen) vil ofte være større i et meglerhus med personlig oppfølging enn om du selv foretar kjøp/salg via en nettmegler. De fleste banker og meglerhus tilbyr nettløsning. For praktiske opplysninger rundt kjøp henvises til den aktuelle megler.

Alle som skal kjøpe aksjer må ha en konto hos det norske verdipapirregisteret i VPS (en VPS-konto). Når en handel gjennomføres registreres det i verdipapirsentralen VPS, som holder oversikt over alle aksjebeholdninger i Norge. VPS registrerer transaksjonene og sender ut en sluttseddel med de nye kontoopplysningene. VPS holder også oversikt over utbetalt utbytte.

 

Salg av aksjer

Salg av aksjer gjennomføres også via megler eller direkte mellom kjøper/selger, evt. direkte med Torghatten ASA.

Det må sendes melding til selgers kontofører om at aksjene skal overføres fra selger til kjøper sin VPS-konto.

Torghatten ASA har et generalforsamlingsvedtak på at selskapet kan erverve egne aksjer innenfor de bestemmelser som Allmennaksjeloven setter. Ta gjerne direkte kontakt med Torghatten ASA dersom salg av aksjer er ønskelig.

 

Arv av aksjer

Dersom du skal overta aksjer i Torghatten ASA i forbindelse med et dødsbo, ta kontakt med avdødes kontofører slik at overføring av aksjene til din VPS-konto kan finne sted.

Dersom du ikke kjenner til hvem avdødes kontofører er, ta kontakt med Torghatten ASA sin kontofører for å få oppgitt dette. Torghatten ASA sin kontofører er DnB Verdipapirservice.