Vi støtter MOT

Torghatten ASA ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling ved å støtte MOTs arbeid med å skape robuste ungdommer, trygge ungdomsmiljø og gode verdier i samfunnet.