Navn/tittel: Prosjektdirektør Forretningsutvikling og Marked

Grete Fuglem Tennås er utdannet siviløkonom fra NHH og har tatt tilleggsutdanning fra Management Program på BI. Hun har lang ledererfaring i ulike stillinger fra Ullevål sykehus, Nidar AS, SINTEF MRB og Fosen ASA samt vært adm. direktør i Kjelstad Hytter og leder for hyttedivisjonen i Kjeldstad Holding AS.
Siden november 2011 har hun vært adm. direktør i FosenNamsos Sjø AS før hun tiltrådte ny stilling som Prosjektdirektør i Torghatten ASA 1. desember 2019