Navn/tittel: Direktør sjøtransport

Stein Andre Herigstad Olsen er direktør for sjøtransport i konsernet. Han er også administrerende direktør i Torghatten Trafikkselskap AS. Stein Andre er utdannet siviløkonom og har jobbet i konsernet siden 2007. Han innehar flere styreposisjoner, herunder også styrelederverv i datterselskaper.