Nyhetsarkiv

  • Halvårsrapport 2016

    Halvårsresultat

    Torghatten ASA har fremlagt halvårsresultat for 2016. Resultatet før skatt er på 252,2 MNOK mot 216,4 MNOK for samme periode i fjor. Dette er det beste resultatet pr. første halvår Torghatten har hatt.