Nyhetsarkiv

  • Økning i resultat

    Økning i resultat

    Torghatten har i 2016 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2015. Resultat før skatt ble på 590,1 MNOK mot 483,4 MNOK året før.

  • Falske faktura

    Torghatten nyhetsbilde

    Vi har mottatt mange henvendelser om falske faktura som blir sendt ut på e-post angivelig fra selskap i Torghatten-konsernet.