Nyhetsarkiv

  • NTS ASA og Midt-Norsk Havbruk AS går sammen

    NTS og Midt-Norsk Havbruk går sammen

    Midt-Norsk Havbruk AS blir en del av NTS-gruppen. Overtakelsen styrker lokalt eierskap i NTS og etablerer samtidig et konkurransekraftig, fullintegrert havbrukskonsern med vekstambisjoner i eksisterende og nye markeder.