Nyhetsarkiv

  • EQT Infrastructure V

    EQT Infrastructure V fremsetter tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA gjennom HATI BidCo AS med anbefaling fra styret i Torghatten ASA

  • Norgesbuss AS

    Norgesbuss har vunnet anbud i Oslo Sør med oppstart i januar 2022.