Navn/tittel: Styremedlem

Audhild Bang Rande er utdannet innen økonomi og reiseliv. Hun har mange års erfaring innen kommunal og regionalt forvaltning, bl.a. som næringssjef i Vega kommune og prosjektleder i Sør-Helgeland Regionråd. Destinasjonsutvikling og stedsutvikling på Sør-Helgeland har vært hennes hovedarbeidsområde de siste 10 årene. I dag jobber hun som konsulent i Kystriksveien Reiseliv AS. Sitter også som styremedlem i Nordnorsk Reiselv.