Navn/tittel: Styremedlem

Monica Bjørnøy jobber i Bastø Fosen som bryggemannskap. Hun er utdannet innen transportfag, yrkessjåfør og er autorisert fotterapeut. Hun har jobbet i Bastø Fosen i to perioder. Fra 1996 til 2005 jobbet hun om bord. Hun begynte i selskapet igjen i 2008, og jobber i dag i avdelingen Horten brygge/billett.