Navn/tittel: Styremedlem

Tor Andenæs startet eiendomsselskapet Tor Andenæs AS som senere ble børsnotert som Avantor ASA. Senere dro han til USA hvor han var med å starte eiendomsselskapet Sunbelt Holdings. Han har mer en 45 års erfaring fra mangesidig internasjonal forretningsvirksomhet. Han er styreleder i Andenæsgruppen og Sunbelt Holdings. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH.