Navn/tittel: Styremedlem

Torstein Moe er høyskoleutdannet innen økonomi, markedsføring og ledelse. Han har mange års erfaring fra handels- og banknæringen, blant annet som banksjef i Sparebank1 Nord-Norge. Driver i dag eget foretak innen eiendom og investeringer, i tillegg til å leie ut egen arbeidskraft.