• Eierprosentandel
    100%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Seløybase Sør AS