• Eierprosentandel
    50%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

North Sea Safety KS