NTS ASA har over 135 års erfaring med transportvirksomhet. Vår historie startet tilbake i 1879 hvor gods og passasjerer ble transportert ved hjelp av dampskip. I dag drives den operative virksomheten i våre tre datterselskaper Norsk Fisketransport Holding AS (drift av brønnbåter), Folla Sjøtransport AS (godstransport på sjø) og KB Dykk AS (servicetjenester til havbruksnæringen). 
I tillegg eier NTS 1/3 av FosenNamsos Sjø AS som driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge og Hordaland.