Secora AS er Norges største maritim entreprenør med kjernevirksomhet innenfor utdyping av havner og farleder, bygging og vedlikehold av seilingsmerker og kaianlegg, undervannsprengning, miljømudring, molobygging samt inspeksjon og oppmåling under vann. Secoras visjon er å være den foretrukne samarbeidspartner innenfor våre fagområder. Dette skal vi oppnå ved å tilby erfaring og riktig utstyr for oppgavene, være løsningsorienterte og en lagspiller sammen med våre oppdragsgivere. Secora AS har sitt hovedkontor, ledelse og administrasjon i Svolvær.