Torghatten Buss AS driver kollektivtransport i Nordland og Troms fylke.

Selskapet har om lag 80 busser fordelt på de to fylkene. Aktiviteten er delt mellom ordinær ruteproduksjon og transport av skolebarn.

Selskapets historie går helt tilbake til 1878 da Dampskipet Torghatten Aktieselskap ble stiftet, og senere utvidet til bussaktivitet fra 1930. 

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.