• Eierprosentandel
    61%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Fosen Verkstedsenter