Widerøe er Nordens største regionale flyselskap. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 46 flyplasser i inn- og utland, sommerruter inkludert.

Widerøe har ca. 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.

Widerøe opererer en flåte på 41 fly av typen Bombardier Dash-8 turbopropell. Flåten består av 20 Dash-8 100, 3 Dash-8 Q200, 7 Dash-8 300 og 11 Dash-8 Q400 fly.

Widerøe bryr seg om miljøet og har forpliktet seg til IATAs mål om null utslipp innen 2050. Målet er en utslippsnøytral luftfart som en naturlig del av et framtidig bærekraftig miljø og samfunn.

Widerøe er 100 % eier av datterselskapene Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services, Widerøe Ground Handling, Widerøe Internet, Widerøe Property og Widerøe Asset.