• Eierprosentandel
    100%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Widerøe Jet AS