Selskapet Torghatten 

Vår historie startet med et dampskip utenfor Brønnøysund i 1878.

Torghatten har siden gått fra å drive sjøtransport, til transport også på vei og i lufta, til at vi nå kun driver med sjøtransport igjen. I dag har vi ferjer og hurtigbåter langs hele norskekysten.

Torghatten er et av Norges største transportkonsern til sjøs

Vårt formål er å knytte folk og samfunn sammen gjennom bærekraftig infrastruktur. Vi har en ambisjon er å være den foretrukne ferje- og hurtigbåtoperatøren i Norge.

Skiftet til nullutslipp forandrer nå skipsfarten i høyt tempo. På kort tid skal vi lede sjøfarten tilbake til samme forurensningsnivå som da skip ble drevet av seil og åretak – det vil si null utslipp.

Ferjene og hurtigbåtene er livsnerven til folk langs kysten. For 100 år siden. I dag. Og om 100 år. Vi i Torghatten har i over 140 år knyttet sammen folk og samfunn, og det skal vi fortsette med.

Våre selskap

I dag er Torghatten AS morselskap for tre transportselskaper som fordeler seg geografisk i Norge.

Torghatten Nord har samband i Nord-Norge og på Vestlandet, Torghatten Midt har samband i Trøndelag og Nordland, og Bastø Fosen befinner seg i Viken og opererer blant annet Moss-Horten, landets største ferjesamband.

Torghatten opererer 43 ferjesamband og 15 hurtigbåtsamband. Totalt har vi en årlig omsetning på omtrent tre milliarder kroner, og vi har rundt 1250 ansatte. Vi har kontorer i Brønnøysund, Trondheim, Horten, Tromsø, Stokmarknes og Os.

Torghatten er i dag eid av EQT Infrastructure og Nysnø Klimainvesteringer.

Torghattens formål

Vi knytter folk og samfunn sammen gjennom bærekraftig infrastruktur.

Verdier

Pålitelige

- Vi er profesjonelle og til å stole på i alt vi gjør

Oppmerksomme

- Vi tar ansvar for kunden og medarbeideren og viser at vi bryr oss

Offensive

- Vi ser alltid etter muligheter til forbedring

Involverende

- Vi skaper resultater gjennom samarbeid og engasjement