• Torghatten Nord har inngått ferjekontrakt for Bognes - Skarberget

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Trønderbilene AS er tildelt busskontrakt på Hadeland og Land

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Økning i resultat for Torghatten ASA i 2016

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Widerøe anskaffer nye og miljøvennlige fly fra Embraer S.A.

  Les OTC-melding for mer info. 

 • Widerøe har inngått kontrakt for samtlige 13 anbudsruter i nord

  Les OTC-melding for mer info. 

   

 • Torghatten Nord AS har inngått stor ferjekontrakt på E-39

  Les OTC-melding for mer info. 

   

 • Torghatten Nord AS har inngått kontrakt for fergedrift på Kystriksveien

  Les OTC-melding for mer info. 

   

 • Konkurransetilsynets avgjørelse påklages ikke

  Les OTC-melding for mer info. 

   

 • FosenNamsos Sjø AS har inngått kontrakt om ferjedrift i Sør-Trøndelag

  Les OTC-melding for mer info. 

   

 • Torghatten ASA kjøper gjennom WF Holding AS de siste 20 % i Widerøe fra SAS

  Les OTC-melding for mer info.