Torghatten AS er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca 6 mrd kr og ca 3500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport på sjø og land, fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt og buss i hele Norge.

I tillegg har konsernet flere virksomheter knyttet til verksted, reisebyrå og eiendom.

Torghatten AS har i alle år vært et konkurranseinnstilt konsern, med fokus på allsidig virksomhet i et langsiktig perspektiv. Gjennom et bredt utdanningstilbud, god ledelse og solid lokal forankring i våre datterselskaper, har vi det som skal til for å lykkes også i fremtiden.