Mikkelvik – Bromnes

188


Om våre digitale rutetabeller

Våre digitale rutetabeller baseres på rutetider hentet fra EnTur. EnTur er opprettet og eies av Samferdselsdepartementet. De samler inn data og rutetider fra alle transportleverandører i hele Norge. Våre rutetabeller tar også hensyn til helligdager.

Rutetabell hos Troms fylkestrafikk

Du finner mer informasjon om kollektivtransport i Troms hos Troms fylkestrafikk.