Bodø – Myken (Sommerrute)

23-731


Rutetabell hos Reis Nordland

Du finner mer informasjon om kollektivtransport i Nordland Fylkeskommune hos Reis Nordland.

Om våre digitale rutetabeller

Våre digitale rutetabeller baseres på rutetider hentet fra EnTur. EnTur er opprettet og eies av Samferdselsdepartementet. De samler inn data og rutetider fra alle transportleverandører i hele Norge. Våre rutetabeller tar også hensyn til helligdager.