Dyrøy – Øyrekken (Sør - Væran) (Sommerrute)

821


Om våre digitale rutetabeller

Våre digitale rutetabeller baseres på rutetider hentet fra EnTur. EnTur er opprettet og eies av Samferdselsdepartementet. De samler inn data og rutetider fra alle transportleverandører i hele Norge. Våre rutetabeller tar også hensyn til helligdager.

Rutetabell hos AtB

Du finner mer informasjon om kollektivtransport i Trøndelag hos AtB.